Čakajú nás prázdniny !!!

Dlho očakávaný deň je tu. Za všetkých niekoľko slov: Veľa sme sa naučili, stojíme tu v tejto chvíli, plní lásky, plní vďaky ako rozkvitnuté maky, aby sme vám povedali, ako …

Mini ZOO – exkurzia

V piatok, 9. júna 2017,  najmenšie deti z našej školy navštívili Mini ZOO v Hnúšti. Skôr ako mohli malé zvieratká nakŕmiť a pohladkať, museli splniť jednotlivé úlohy. A že sú naše deti šikovné, svedčí o tom …

MDD

Prvý jún patrí tradične deťom. Dvor plný prekvapení, skvelá nálada a aktivity plné zábavy a smiechu. Aj takto možno stručne opísať „Sviatok detí“ u nás v škole. Po veľkej prestávke  čakala na deti jedna …

Školský klub detí

„Slniečko nás pohládza svojimi lúčmi a my sme radi keď neprší. V rámci relaxačnej a rekreačnej činnosti sme využili pekné počasie a vybrali sme sa do parku , kde sme …

Deň Afriky

Afrika je jedinečná. Od roku 1963 si ju každoročne pripomíname 25. mája, počas Dňa Afriky. Tento deň sa náš školský dvor premenil  na africký kontinent. Mali sme tu deti z Etiópie, …

Návšteva dopravného ihriska

Žiaci I. stupňa  dňa 23. mája 2017 navštívili dopravné ihrisko v Hnúšti. Teoreticky sa najprv vžili do úlohy účastníkov dopravy (cyklista, chodec), oboznámil sa rôznymi dopravnými situáciami, zopakovali si dopravné …

Deň Zeme

Zase po roku sme si pripomenuli Deň Zeme.  Nakoľko počasie vonku bolo nepriaznivé, venovali sme sa aktivitám v škole: –  pozreli sme si prezentáciu v powerpointe na tému životné prostredie a jeho …

Medzinárodný deň Rómov

Medzinárodný  deň Rómov si celý svet pripomína 8. apríla a keďže je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvu na hudbu, divadlo, literatúru a tanec tento deň sme si pripomenuli aj my tradičnou rómskou …

Prvý jarný deň

Je tu jar. Modrá obloha, slnko, teplejšie rána.  Väčšina stromov a krov začína pučať a vyháňať nové výhonky. Zo zeme vyrastajú prvé svieže kvietky, napríklad snežienka jarná, prvosienka jarná či fialka …

Medzinárodný deň šťastia

„Vieš, čo je šťastie? Je to dom, auto alebo chata? Nie. Šťastie je detstvo, keď sú s Tebou mama i tata. Vieš, čo je šťastie? Keď máš peňazí ako smetí? Nie. Šťastie …

Fašiangový karneval

„Za oknami smiech a tanec – fašiangový harmatanec.   Berte masky, je tu bál – fašiangový karneval.“   V piatok, pred jarnými prázdninami, sa deti z našej školy zmenili na ozajstné rozprávkové postavičky, …

Šmolkovská matematika

Jeden, dva, tri, desať….. A kto tak vie počítať? No predsa prváčikovia zo ZŠ V. Mináča s pani učiteľkou Kvetkou a prváčikovia ŠZŠ s pani učiteľkou Lydkou. Neuveríte, ale stretli sme sa už …

Návšteva výchovného poradcu z OUI Tornaľa

Čas nezadržteľne letí a čoskoro naši najstarší žiaci opustia brány našej školy. Čaká ich obdobie štúdia na odbornom učilišti. Zrejme už majú predstavu akým smerom by sa radi vybrali, ale dôležité …