Medzinárodný deň šťastia

„Vieš, čo je šťastie? Je to dom, auto alebo chata?

Nie. Šťastie je detstvo, keď sú s Tebou mama i tata.

Vieš, čo je šťastie? Keď máš peňazí ako smetí?

Nie. Šťastie je rodina a rozosmiate tváre detí.

Šťastie je, keď Ti niekto sľúbi modré z neba?

Nie. Šťastie je, keď máš blízkych ľudí okolo seba.“

 

A čo napísali o šťastí naše deti???

Pamelka: „Keď som šťastná, tak sa smejem . Som šťastná, keď sa celá rodina smeje“

Niko: „Ja som bol šťastný, keď som išiel hrať futbal  na tréning. Šťastný som, keď hráme súťaže. Budem šťastný, keď príde domov Dominik.“

Janko T.: „Moje šťastie bolo, keď som bol vytrhnúť zub a nemal som už bolesti.“

Janko P.: „Šťastný deň so mal v roku 2014, keď som uvidel mladšieho brata. Bol som šťastný, lebo som mal od toho dňa mladšieho brata a v tom sa mi zmenil život. Bol som šťastný, keď som sa o neho staral a choval a aj som ho učil chodiť. To bol najlepší deň môjho života.“

Marika: „Bola som šťastná, keď mi mama dala pre radosť náušnice, aby som bola veselá. A sestra ma potešila úsmevom.“

No a čo si pre vlastné šťastie v tento deň priali??? Okrem tabletov a počúvania hudby sa chceli hrať spoločenské hry, tiež súťažiť v telocvični alebo ísť na vychádzku. A tiež si napísali aj takéto želania:

Dušanka: „Ja by som chcela v tento deň objať pani učiteľku Janku Mrnkovú.“

V. trieda: „Môže ísť s nami aj pani učiteľka Lydka na vychádzku? To si želáme.“

Dežko: „Bol by som šťastný, keby bola moja starká zdravá.“