Fotogaléria 2011-2013

HURÁ, HURÁ, HURÁ!!! (29 ks)

HURÁ, HURÁ, HURÁ!!!

Titul „Škola priateľská k deťom“ (3 ks)

Titul Škola priateľská k deťom

Letná roleta 2013 (27 ks)

Letná roleta 2013

Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia a didaktické hry v prírode (15 ks)

Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia a didaktické hry v prírode

ENVIRO v prírode (8 ks)

ENVIRO v prírode

Deti slnka (12 ks)

Deti slnka

Dobšinský deťom (37 ks)

Dobšinský deťom

Svetový deň bez tabaku (9 ks)

Svetový deň bez tabaku

Výstava prác žiakov ŠZŠ (7 ks)

Výstava prác žiakov ŠZŠ

Výlet na hrad Modrý Kameň (41 ks)

Výlet na hrad Modrý Kameň

Beseda s lekárkou (4 ks)

Beseda s lekárkou

Exkurzia – Drienčany (24 ks)

Exkurzia - Drienčany

Deň Afriky (24 ks)

Deň Afriky

Deň s lesníkmi (17 ks)

Deň s lesníkmi

Týždeň modrého gombíka (11 ks)

Týždeň modrého gombíka

Deň matiek (17 ks)

Deň matiek

Tri hádanky??? (31 ks)

Habakuky

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy (13 ks)

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy

TýžDen Zeme

Kto môže – pomôže (10 ks)

Zelený deň (31 ks)

Kto môže - pomôže Zelený deň

Nezahoď, recykluj (19 ks)

Eko hry s rodičmi (15 ks)

Nezahoď, recykluj Eko hry s rodičmi

Máme radi našu Zem (26 ks)

Máme radi našu Zem

Beseda s príslušníkmi OOPZ (4 ks)

Beseda s príslušníkmi OOPZ

Školské kolo súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy (13 ks)

Školské kolo súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy

Stretnutie rodičov a pedagogických zamestnancov školy (13 ks)

Stretnutie rodičov a pedagogických zamestnancov školy

Deň Zeme (15 ks)

Deň Zeme

Spevácka súťaž – oblastné kolo (7 ks)

Spevácka súťaž - oblastné kolo

Deň narcisov (21 ks)

Deň narcisov

Týždeň aktívneho pohybu (9 ks)

Týždeň aktívneho pohybu

Stretnutie s Junior ambasádorom (18 ks)

Stretnutie s Junior ambasádorom

Pod horou, pod horou čierne psíča breše… (12 ks)

Pod horou, pod horou čierne psíča breše...

Beseda s psychologičkou CPPPaP (15 ks)

Beseda s psychologičkou CPPPaP

Moje vysnívané povolanie (3 ks)

Moje vysnívané povolanie

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise (19 ks)

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

Deň vody (20 ks)

Deň vody

Svetový deň zdravého spánku (5 ks)

Svetový deň zdravého spánku

1. ročník Veľkonočného turnaja vo vybíjanej (14 ks)

1. ročník Veľkonočného turnaja vo vybíjanej

Návšteva divadelného predstavenia (4 ks)

Návšteva divadelného predstavenia

Návšteva knižnice (20 ks)

Návšteva knižnice

Súťaž o najoriginálnejšiu valentínku (18 ks)

Súťaž o najoriginálnejšiu valentínku

MATEMATIKA „Šmolko a ovocníčkovia“ (10 ks)

MATEMATIKA ŠMOLKO A OVOCNÍČKOVIA

Spomenuli ste si? (12 ks)

Valentín 2013

A máme „Talent Klenovca“ 2013 (12 ks)

Talent Klenovca 2013

Fašiangy (33 ks)

Fašiangy

„Novoročné predsavzatia!?“ (14 ks)

Novoročné predsavzatia!?

Hurá zima!!! (9 ks)

Hurá zima!!!

Netradičná hodina telesnej výchovy (9 ks)

Netradičná hodina telesnej výchovy

Praktické polročné opakovanie (7 ks)

Praktické polročné opakovanie

Vianoce sa priblížili, vianočný čas nastal nám… (22 ks)

Vianoce sa priblížili, vianočný čas nastal nám...

Vianočný turnaj (4 ks)

Vianočný turnaj

Pokoj ľuďom dobrej vôle (7 ks)

Pokoj ľuďom dobrej vôle

Deň ľudských práv (11 ks)

Deň ľudských práv

Mikulášku – dobrý strýčku… (20 ks)

Mikulášku - dobrý strýčku

Beseda s MUDr. Ostricovou (5 ks)

Beseda s MUDr. Ostricovou

Kampaň Červené stužky (33 ks)

Kampaň Červené stužky

Žabia princezná (8 ks)

Žabia princezná

Ide Maťko po svete… (29 ks)

Ide Maťko po svete

Ide Maťko po svete… (29 ks)

Ide Maťko po svete

Neobyčajný večer (15 ks)

Neobyčajný večer

Medzinárodný deň bez fajčenia (9 ks)

Medzinárodný deň bez fajčenia

Na všetkých svieti jedno slnko (7 ks)

Na všetkých svieti jedno slnko

Výtvarná súťaž o „Najkrajší a najoriginálnejší jesenný strom“ (7 ks)

Výtvarná súťaž o Najkrajší a najoriginálnejší jesenný strom

Exkurzia v ZŠ V. Mináča v Klenovci (6 ks)

Exkurzia v ZŠ V. Mináča v Klenovci

Aj takto prispievame do zbierky UNICEF!!! (4 ks)

Aj takto prispievame do zbierky UNICEF!!!

„Zober loptu, nie drogy“ (11 ks)

Zober loptu, nie drogy

Na obecnom úrade (14 ks)

Na obecnom úrade

Život v pohybe (12 ks)

Život v pohybe

Európsky týždeň akcie proti rasizmu a diskriminácie vo futbale (14 ks)

Európsky týždeň akcie proti rasizmu a diskriminácie vo futbale

Úcta k starším (13 ks)

Úcta k starším

Účelové cvičenie a didaktické hry v prírode (31 ks)

Účelové cvičenie a didaktické hry v prírode

Svetový deň zdravej výživy (33 ks)

Svetový deň zdravej výživy

Detské dopravné ihrisko (13 ks)

Detské dopravné ihrisko

Svetový deň umývania rúk (20 ks)

Svetový deň umývania rúk

Konvergencie (44 ks)

Konvergencie

Detské dopravné ihrisko (8 ks)

Detské dopravné ihrisko

Čítanie nás baví (16 ks)

Čítanie nás baví

Výstava tekvicových strašidiel a výrobkov z jesenných plodov (12 ks)

Výstava tekvicových strašidiel a výrobkov z jesenných plodov

Stretnutie rodičov a pedagógov školy (12 ks)

Stretnutie rodičov a pedagógov školy

Zelená je tráva, futbal to je hra… (7 ks)

SZelená je tráva, futbal to je hra...

Environmentálna vychádzka (22 ks)

Environmentálna vychádzka

Škola priateľská k deťom – školenie pre celý personál školy (4 ks)

Škola priateľská k deťom - školenie pre celý personál školy

Nový školský rok 2012/2013 v našej škole (7 ks)

Nový školský rok 2012/2013 v našej škole

HURÁAAA, NA PRÁZDNINY!!! (12 ks)

HURÁAAA, NA PRÁZDNINY!!!

Exkurzie do závodov (5 ks)

Exkurzie do závodov

Slávnostná akadémia v Rimavskej Sobote (9 ks)

Slávnostná akadémia v Rimavskej Sobote

Enviro deň s lesným pedagógom (23 ks)

Enviro deň s lesným pedagógom

Športové hry špeciálnych základných škôl – Rimavská Seč (36 ks)

Športové hry špeciálnych základných škôl - Rimavská Seč

Deň najlepších priateľov (18 ks)

Deň najlepších priateľov

Návšteva dopravného ihriska (15 ks)

Návšteva dopravného ihriska

Futbal (9 ks)

Futbal

MDD (20 ks)

MDD

Výstavka prác žiakov našej školy (5 ks)

Výstavka prác žiakov našej školy

ZOO Bojnice (25 ks)

ZOO Bojnice

Exkurzia – BEVEX Prievidza (18 ks)

Exkurzia - BEVEX Prievidza

Podaj ruku, vráti sa ti celé srdce (44 ks)

Podaj ruku, vráti sa ti celé srdce

Exkurzia do SŠI Tornaľa (23 ks)

Exkurzia do SŠI Tornaľa

Exkurzia do OUI Liptovský Mikuláš (24 ks)

Exkurzia do OUI Liptovský Mikuláš

Deň Zeme (45 ks)

Deň Zeme

Regionálny turnaj družstiev žiakov špeciálnych škôl v stolnom tenise v ŠZŠ v Rimavskej Sobote (9 ks)

Regionálny turnaj družstiev žiakov špeciálnych škôl v stolnom tenise v ŠZŠ v Rimavskej Sobote

Deň narcisov (4 ks)

Deň narcisov

Regionálna súťaž v speve žiakov špeciálnych škôl (5 ks)

Regionálna súťaž v speve žiakov špeciálnych škôl

Návšteva Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti (13 ks)

Návšteva Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

Oblastná súťaž žiakov špeciálnych škôl v prednese poézie (18 ks)

Oblastná súťaž žiakov špeciálnych škôl v prednese poézie

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise (13 ks)

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

Školské kolo recitačnej súťaže (5 ks)

Školské kolo recitačnej súťaže

Deň vody (24 ks)

Školské kolo speváckej súťaže

Školské kolo speváckej súťaže (6 ks)

Školské kolo speváckej súťaže

Prvá jarná vychádzka na Hôru (11 ks)

Prvá jarná vychádzka na Hôru

Si schopný tolerovať? (12 ks)

Si schopný tolerovať?

Návšteva Knižnice profesora Štefana Pasiara (11 ks)

Návšteva Knižnice profesora Štefana Pasiara

Súťaž „O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku“ – 4. ročník (18 ks)

Súťaž „O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku“ - 4. ročník

Fašiangy (38 ks)

Fašiangy

Stretnutie s psychologičkou z CPPP (12 ks)

Stretnutie s psychologičkou z CPPP

Stretnutie rodičov a pedagógov školy (13 ks)

Stretnutie rodičov a pedagógov školy

Návšteva výchovného poradcu z OUI Tornaľa (4 ks)

Návšteva výchovného poradcu z OUI Tornaľa

Prevencia šikanovania (8 ks)

Prevencia šikanovania

Najoriginálnejšia vianočná pohľadnica (8 ks)

Najoriginálnejšia vianočná pohľadnica

To vám bola sánkovačka!!! (29 ks)

To vám bola sánkovačka!!!

Vianočná besiedka a vianočný športový turnaj (33 ks)

Vianočná besiedka a vianočný športový turnaj

Mikulášska nádielka (25 ks)

Mikulášska nádielka

Medzinárodný deň boja proti AIDS (15 ks)

Medzinárodný deň boja proti AIDS

Tanec v nás (6 ks)

Tanec v nás

Voľba povolania (7 ks)

Voľba povolania

Deň podpísania Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv (16 ks)

Deň podpísania Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv

O perníkovej chalúpke (24 ks)

O perníkovej chalúpke

Zober loptu, nie drogu! (20 ks)

Zober loptu, nie drogu!

Kampaň Červené stužky (5 ks)

Kampaň Červené stužky

Výtvarná súťaž Najkrajší a najoriginálnejší jesenný strom (5 ks)

Výtvarná súťaž Najkrajší a najoriginálnejší jesenný strom

Október – mesiac úcty k starším (7 ks)

Október - mesiac úcty k starším

Európsky týždeň akcie proti rasizmu a diskriminácie vo futbale – 25.10.2011 (16 ks)

Boj proti rasizmu

Deň zdravej výživy – 17.10.2011 (22 ks)

Deň zdravej výživy

Stretnutie rodičov a pedagógov školy – 6.10.2011 (4 ks)

Stretnutie rodičov a pedagógov školy

Návšteva dopravného ihriska – 30.9.2011 (10 ks)

Dopravné ihrisko

Výstava tekvičiek – 30.9.2011 (10 ks)

Výstavka tekvičiek

Výchovný koncert – 30.9.2011 (3 ks)

Výchovný koncert

Jesenné účelové cvičenie a didaktické hry v prírode – 29.9.2011 (9 ks)

Jesenné účelové cvičenie a didaktické hry v prírode

Život v pohybe – 29.9.2011 (4 ks)

Život v pohybe

Divadlo Revúca – 28.9.2011 (13 ks)

Divadlo Revúca

Čarovná škôlka (6 ks)

Divadlo Revúca

Environmentálna vychádzka – 23.9.2011 (20 ks)

Environmentálna vychádzka

Dáme góla, dáme! Hej, hej, hej! – 21.9.2011 (9 ks)

P9210025.JPG

„Zelená sa bučina…“ – 16.9.2011 (33 ks)

P1060131.JPG

Čáry máry abraka dabraka fú-ú-ú-úK ! – 14.9.2011 (5 ks)

P1060189.JPG

Vzdelávanie žiakov (4 ks)

Vzdelávanie žiakov

Opäť začíname nový školský rok 2011/2012 – 5.9.2011 (8 ks)

P1060084.JPG