Environmentálna vychádzka

Dnes,  20. júna, sme sa s deťmi vybrali na environmentálnu vychádzku. Počas vychádzky  sme si opakovali  poznatky z ochrany životného prostredia a pozorovali sme prírodu okolo nás. Spozorovali sme aj divé kačky. Deti mali za úlohu rozpoznať samčekov od samičiek. Vychádzku sme ukončili pri fontáne, kde sa rozhorúčené deti medzi sebou pustili do vodnej vojny. Napokon sme našimi kresbami kvetov na dlažbe okrášlili priestor pred Obecným úradom ku Dňu kvetov.