OZ Agáta

Plán činnosti občianskeho združenia Agáta na roky 2018/2019

 

Zhromaždenie členov OZ Agáta na členskej schôdzi dňa 14. marca 2018 schválilo tento plán činnosti. Plán nie je nemenný a počíta aj so zmenami. O každej naplánovanej aktivite bude verejnosť včas informovaná prostredníctvom svojej webstránky, obecného infokanálu, plagátmi, pozvánkami. Činnosť členov OZ Agáta sa bude zameriavať aj na tvorbu a podporu projektov, ako aj na poradenské služby rodičom našich žiakov, inštitúciám v obci.

 

 

 

 

September:

Príprava žiakov na futbalový turnaj v Revúcej, zúčastnenie sa turnaja

Príprava na festival Život v pohybe

 

Október:

Zúčastnenie sa koncertu Integrácia 2018 v Bratislave

Zúčastnenie sa festivalu „Život v pohybe“
Príprava, realizácia programu Halloween s Agátkou

 

November:

Pomoc pri príprave a realizácii aktivity pod názvom „Zober loptu, nie drogy“

Zúčastnenie sa vystúpenia pod názvom Spoznajte nás – Pindžaren amen v Rimavských Janovciach.

 

December:

Tvorivé dielne so strigou Agátou

Realizácia výstavy pod názvom „ Vianoce so strigou Agátou

Mikuláš – príprava a realizácia Mikuláša v ŠZŠ

Pomoc pri realizácii Mikulášskeho turnaja v stolnom tenise ŠZŠ a ZŠ V. Mináča

 

Február:

Pomoc pri príprave akcie „Fašiangovská párty“ v ŠZŠ

 

Apríl :

Pomoc pri príprave a realizácii akcie ku Dňu Rómov

 

Jún:

Pomoc pri realizácii MDD v ŠZŠ

Pomoc pri organizácii MDD v obci

 

 

Spolupráca s OZ Slnko pre všetkých pri rôznych aktivitách a podujatiach.