Kolégium Zelenej školy

školský rok 2015/2016

Užšie kolégium:
Koordinátor: Mgr. Ivana Pastýrová učiteľka
Členovia: Daniela Cibuľová
(4.roč.)
žiačka
Zdena Radičová
(4.roč.)
žiačka
Ivana Tomášová
(5.roč.)
žiačka
Andrea Cibuľová
(6.roč.)
žiačka
Gizka Cibuľová
(6.roč.)
žiačka
Jana Oláhová
(6.roč.)
žiačka
Dušana Oláhová
(6.roč.)
žiačka
Nataša Radičová
(6.roč.)
žiačka
Vanesa Radičová
(6.roč)
žiačka
Želka Radičová
(6.roč)
žiačka
Širšie kolégium:
Členovia: ostatní žiaci ŠZŠ Klenovec
ostatní pedagogickí zamestnanci ŠZŠ Klenovec
Ruženka Karasová nepedagogický zamestnanec
Dezider Cibuľa rodič
Ján Figuli zástupca za obec
Michal Brndiar zástupca za LS Klenovec

>> Školský rok 2014/2015
>> Školský rok 2013/2014