Zmluvy

Obnova ŠZŠ Klenovec – Partizánska

Zmluva o dielo č. 2_2021 MYproject SK – účinnosť: 23.6.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – účinnosť: 27.10.2021

 

Zmluva o poskytnutí služieb pri implementácii projektu – Obnova ŠZŠ Klenovec – Partizánska – ST Consulting- účinnosť: 26.4.2021

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuúčinnosť: 2.3.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFPúčinnosť: 7.10.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP – účinnosť: 20.11.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFPúčinnosť: 30.3.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – účinnosť: 15.7.2022

 

Zmluva na poskytnutie služieb č. 32020 – Gestiónúčinnosť: 10.3.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 32020 – Gestiónúčinnosť: 17.6.2020

Dodatok č.2 k Zmluve č. 32020 Gestión – účinnosť: 24.3.2022

Dodatok č.3 k Zmluve č. 32020 Gestión – účinnosť: 24.3.2022

 

Zmluva o dielo č. 122018 – AVI Designúčinnosť: 9.7.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 122018 – AVI Designúčinnosť: 5.10.2018

 

Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok

Zmluva o dielo č. 5_2020 – MYproject SK – účinnosť: 12.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – MYproject SK – účinnosť: 07.07.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo – MYproject SK – účinnosť: 3.3.2021

 

Zmluva o dielo č. 1_1_2018 -AVI design, s.r.o. – účinnosť: 09.07.2018

Dodatok č. 1 – AVI design, s-r.o. – účinnosť: 05.10.2018