Kam po skončení ŠZŠ

Odborné učilište internátne Lučenec

 • Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
 • Stavebná výroba – murárske práce
 • Opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti


Odborné učilište Valaská

 • Opatrovateľská starostlivosť v  zariadeniach sociálnej starostlivosti
 • Obchodná prevádzka – práca pri na príprave jedál
 • Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce
 • Stavebná výroba – murárske práce


Odborné učilište Viliama Gaňu Banská Bystrica

 • Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky
 • Poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
 • Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti
 • Stavebná výroba – murárske práce
 • Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
 • Učebný odbor zameraný na práce pri príprave jedál teplej a studenej kuchyne
 • Obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru
 • Spracúvanie dreva – výroba úžitkových a umeleckých predmetov


Odborné učilište Tornaľa

 • Obchodná prevádzka so zameraním na práce pri príprave jedál
 • Stavebná výroba so zameraním na murárske práce
 • Poľnohospodárska výroba –  záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár


Odborné učilište a praktická škola Liptovský Mikuláš

 • Pekárenská výroba
 • Cukrárenská výroba
 • Obchodná prevádzka
 • Textilná výroba
 • Stavebná výroba – murárske práce
 • Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce
 • Poľnohospodárska výroba
 • Opravár poľnohospodárskych strojov
 • Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti