Fotogaléria 2013-2015

Hurááá, prázdniny!!! (40 ks)

Hurááá, prázdniny!!!

ZOO Košice (115 ks)

ZOO Košice

Jazdecký klub Excel Madon (73 ks)

Jazdecký klub Excel Madon

Návšteva dopravného ihriska (9 ks)

Návšteva dopravného ihriska

Deň najlepších priateľov (1 ks)

Deň najlepších priateľov

Oblastné kolo športových hier žiakov špeciálnych škôl (56 ks)

Oblastné kolo športových hier žiakov špeciálnych škôl

Priateľský stolnotenisový zápas (4 ks)

Priateľský stolnotenisový zápas

Rozprávkový deň detí (58 ks)

Rozprávkový deň detí

Svetový deň bez tabaku (11 ks)

Svetový deň bez tabaku

Deň Afriky (37 ks)

Deň Afriky

Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce (32 ks)

Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdcey

Výchovný koncert (7 ks)

Výchovný koncert

Svetový deň mlieka (21 ks)

Svetový deň mlieka

Regionálne kolo recitačnej súťaže žiakov špeciálnych škôl (15 ks)

Regionálne kolo recitačnej súťaže žiakov špeciálnych škôl

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy (12 ks)

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy

Čistenie studničky (28 ks)

Čistenie studničky

Exkurzia na Čističku odpadových vôd v Klenovci (4 ks)

Exkurzia na Čističku odpadových vôd v Klenovci

Deň Zeme (65 ks)

Deň Zeme

Krajská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy v Brezne (7 ks)

Krajská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy v Brezne

Návšteva Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti (19 ks)

Návšteva Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

Veľkonočný stolnotenisový turnaj (14 ks)

Veľkonočný stolnotenisový turnaj

Deň narcisov (8 ks)

Deň narcisov

Školské kolo speváckej súťaže (16 ks)

Školské kolo speváckej súťaže

Svetový deň zdravého spánku (9 ks)

Svetový deň vody

Deň boja proti rasovej diskriminácii (12 ks)

Deň boja proti rasovej diskriminácii

Svetový deň vody (34 ks)

Svetový deň vody

Exkurzia v kováčskej dielni (7 ks)

Exkurzia v kováčskej dielni

Moje vysnívané povolanie (8 ks)

Moje vysnívané povolanie

Priateľstvo (91 ks)

Priateľstvo

Šmolkovská matematika prváčikov ZŠ V. Mináča a ŠZŠ (8 ks)

Šmolkovská matematika prváčikov ZŠ V. Mináča a ŠZŠ

Futbal (6 ks)

Futbal

Súťaž „O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku“ – 7. ročník (17 ks)

Súťaž O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku - 7. ročník

Fašiangový karneval (50 ks)

Fašiangový karneval

Valentín (13 ks)

Valentín

Svetový deň manželstva (5 ks)

Svetový deň manželstva

HURÁÁÁ ZIMAAAÁ… (22 ks)

HURÁÁÁ ZIMAAAÁ...

Vianočný turnaj (8 ks)

Vianočný turnaj

Vianočná besiedka (38 ks)

Vianočná besiedka

Vianočné posolstvo (14 ks)

Vianočné posolstvo

Medzinárodný deň ľudských práv (12 ks)

Medzinárodný deň ľudských práv

MIKULÁŠ (22 ks)

MIKULÁŠ

Kampaň Červené stužky (20 ks)

Kampaň Červené stužky

Európsky týždeň boja proti drogám (14 ks)

Európsky týždeň boja proti drogám

Tanec v nás (11 ks)

Tanec v nás

O Červenej čiapočke alebo Ako vlka zuby rozboleli (49 ks)

O Červenej čiapočke alebo Ako vlka zuby rozboleli

Kvapka Katka so svojimi kamarátkami v škôlke (16 ks)

Kvapka Katka so svojimi kamarátkami v škôlke

Agátka na návšteve (10 ks)

Agátka na návšteve

Netradičné vyučovanie (23 ks)

Netradičné vyučovanie

„Život v pohybe“ (11 ks)

Život v pohybe

Október – mesiac úcty k starším (14 ks)

Október - mesiac úcty k starším

Európske týždne akcie proti rasizmu a diskriminácii vo futbale (7 ks)

Európske týždne akcie proti rasizmu a diskriminácie vo futbale

Týždeň zdravej výživy (81 ks)

Týždeň zdravej výživy

Modrá nezábudka – Svetový deň duševného zdravia (5 ks)

Modrá nezábudka - Svetový deň duševného zdravia

Jesenné účelové cvičenie a didaktické hry v prírode (40 ks)

Jesenné účelové cvičenie a didaktické hry v prírode

Jesenná tvorba z prírodnín (57 ks)

Jesenná tvorba z prírodnín

Podarilo sa nám to, sme ZELENÁ ŠKOLA (21 ks)

Podarilo sa nám to, sme ZELENÁ ŠKOLA

Audiovizuálne tvorivé dielne (27 ks)

Audiovizuálne tvorivé dielne
Čestné uznanie

Stretnutie s rodičmi (4 ks)

Stretnutie s rodičmi

„Nie sú zlí, ako druhí o nich hovoria“ (19 ks)

Nie sú zlí, ako druhí o nich hovoria

Envirovychádzka (119 ks)

Envirovychádzka

Výstava exotických plazov (42 ks)

Výstava exotických plazov

ÚSMEV (10 ks)

ÚSMEV

Výlet do Mojína (59 ks)

Výlet do MojínaNávšteva dopravného ihriska (29 ks)

Návšteva dopravného ihriska

Holokaust (8 ks)

Holokaust

Nový školský rok 2014/2015 v našej škole (9 ks)

Nový školský rok 2014/2015 v našej škole

Hurá, prázdniny! (39 ks)

Záver šk. roka 2013/2014

Envirovychádzka (24 ks)

Envirovychádzka

Slávnostná akadémia (22 ks)

Slávnostná akadémia

Vodné aktivity (33 ks)

Vodné aktivity

Čarovný dvor – Ekoučebňa (46 ks)

Čarovný dvor - Ekoučebňa

Výstavka prác žiakov ŠZŠ „Aj my to dokážeme“ (8 ks)

Výstavka prác žiakov ŠZŠ Aj my to dokážeme

Beseda s psychologičkou z CPPPaP (9 ks)

Beseda s psychologičkou z CPPPaP

Svetový deň bez tabaku (27 ks)

Svetový deň bez tabaku

Podaj ruku, vráti sa ti celé srdce (44 ks)

Podaj ruku, vráti sa ti celé srdce

Návšteva dopravného ihriska (17 ks)

Návšteva dopravného ihriska

Týždeň modrého gombíka (29 ks)

Týždeň modrého gombíka

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy (17 ks)

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy

Beseda s príslušníkmi OR PZ v Rimavskej Sobote (21 ks)

Beseda s príslušníkmi OR PZ v Rimavskej Sobote

Deň Zelených škôl (84 ks)

Deň Zelených škôl

Školské kolo v prednese poézie a prózy (13 ks)

Školské kolo v prednese poézie a prózy

Stretnutie rodičov a pedagogických zamestnancov školy (5 ks)

Stretnutie rodičov a pedagogických zamestnancov školy

Malý záchranár (43 ks)

Malý záchranár

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise (28 ks)

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

„Ujo ETOS“ (5 ks)

Ujo ETOS

Oblastné kolo speváckej súťaže (17 ks)

Oblastné kolo speváckej súťaže

Deň, keď sú slová zbytočné (22 ks)

Deň narcisov

Medzinárodný deň Rómov (11 ks)

Medzinárodný deň Rómov

Školské kolo speváckej súťaže (21 ks)

Školské kolo speváckej súťaže

Cmuk, ty kokso! (10 ks)

Cmuk, ty kokso!

Medzinárodný deň detskej knihy (25 ks)

Medzinárodný deň detskej knihy

Tanec v nás (17 ks)

Tanec v nás

Moje vysnívané povolanie (3 ks)

Moje vysnívané povolanie

Návšteva Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti (33 ks)

Návšteva Knižnice

Športové popoludnie. Deň boja proti rasovej diskriminácii (30 ks)

Športové popoludnie

Svetový deň vody (41 ks)

Svetový deň vody

Svetový deň zdravého spánku (11 ks)

Svetový deň zdravého spánku

Svetový deň lesov (13 ks)

Svetový deň lesov

Svetový deň divadla pre deti a mládež (8 ks)

Svetový deň divadla pre deti a mládež

Šmolkovská matematika (8 ks)

Šmolkovská matematika

Zimné kŕmenie zvierat a vychádzka na krmovisko (13 ks)

Zimné kŕmenie zvierat a vychádzka na krmovisko

Zimný život v lese (7 ks)

Zimný život v lese

Súťaž „O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku“ – 6.ročník (14 ks)

Súťaž O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku - 6.ročník

Karneval (27 ks)

Karneval

VALENTÍN (9 ks)

VALENTÍN

Burza pre UNICEF (12 ks)

Burza pre UNICEF

Návšteva výchovného poradcu z OUI Tornaľa (3 ks)

Návšteva výchovného poradcu z OUI Tornaľa

Kŕmidlo pre vtáčiky (7 ks)

Kŕmidlo pre vtáčiky

Vianočný turnaj (6 ks)

Vianočný turnaj

Vianočná besiedka (29 ks)

Vianočná besiedka

„Vianoce v srdiečku“ (10 ks)

Vianoce v srdiečku

Deň ľudských práv (32 ks)

Deň ľudských práv

Milan Rúfus – 85 rokov od narodenia (3 ks)

Milan Rúfus - 85 rokov od narodenia

Mikuláš (34 ks)

Mikuláš

„Špeckovská superstár“ (3 ks)

Špeckovská superstár

Európsky týždeň boja proti drogám (15 ks)

Európsky týždeň boja proti drogám

Kampaň Červené stužky (20 ks)

Kampaň Červené stužky

Tvorivé dielne – remeslá (32 ks)

Tvorivé dielne - remeslá

Cisárove nové šaty (18 ks)

Cisárove nové šaty

Audiovizuálne tvorivé dielne (25 ks)

Audiovizuálne tvorivé dielne

Medzinárodný deň tolerancie (14 ks)

Beseda s príslušníkmi OOPZ

Beseda s príslušníkmi OOPZ (3 ks)

Beseda s príslušníkmi OOPZ

Október – mesiac úcty k starším (29 ks)

Október - mesiac úcty k starším

Život v pohybe (19 ks)

Život v pohybe

Konvergencie (87 ks)

Konvergencie

Záložka do knihy spája školy (6 ks)

Záložka do knihy spája školy

Týždeň zdravej výživy (82 ks)

Týždeň zdravej výživy

Svetový deň umývania rúk (8 ks)

Svetový deň umývania rúk

„Zelenáme sa“… Smiley40 (2K) (16 ks)

Zelenáme sa

Prečo hľadať rozdiely, keď sme všetci rovnakí (29 ks)

Prečo hľadať rozdiely, keď sme všetci rovnakí

Návšteva dopravného ihriska (27 ks)

Návšteva dopravného ihriska

Výstava tekvicových strašidiel a výrobkov z prírodných materiálov (43 ks)

Výstava tekvicových strašidiel a výrobkov z prírodných materiálov

Envirovychádzka (34 ks)

Envirovychádzka

Učíme sa zážitkovo (7 ks)

Učíme sa zážitkovo

Turnaj v minifutbale žiakov (12 ks)

Turnaj v minifutbale žiakov

Svetový deň mlieka v školách (10 ks)

Svetový deň mlieka v školách

Športové hry špeciálnych základných škôl (10 ks)

Športové hry špeciálnych základných škôl

ŠKOLA VOLÁÁÁ!!! (5 ks)

ŠKOLA VOLÁÁÁ!!!