Aktivity

školský rok 2015/2016

DEŇ ZEME – 22. apríl 2016

SVETOVÝ DEŇ VODY – 22. marec 2016

Odpad a jeho dopad na životné prostredie – január 2016

Bežíme pre zdravie – 5. november 2015

Zážitkové učenie – 27. október 2015

Návšteva v Domove dôchodcov v Klenovci – 20. október 2015

Exkurzia Roľnícke družstvo Klenovec – 14. október 2015

Envirovychádzka – 5. október 2015

Deň mlieka – 25. september 2015

Výstavka tekvicových strašidiel – 25. september 2015

Jesenné účelové cvičenie a didaktické hry v prírode – 17. september 2015

školský rok 2014/2015

Čistenie studničky – 23. apríl 2015

Exkurzia na Čističku odpadových vôd v Klenovci – 23. apríl 2015

Deň Zeme – 22. apríl 2015

Kvapka Katka so svojimi kamarátkami v škôlke – október 2014

Netradičné vyučovanie – október 2014

Týždeň zdravej výživy – 14.10.2014

Jesenné účelové cvičenie a didaktické hry v prírode – 10.10.2014

Jesenná tvorba z prírodnín – 10.10.2014

Podarilo sa nám to, sme ZELENÁ ŠKOLA – 9.10.2014

Envirovychádzka – 24.9.2014

Výsledok hodnotenia školy za šk. rok 2013/2014

>> Školský rok 2013/2014