Voľné pracovné miesta

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ  povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zverejnením informácie o voľnom pracovnom mieste na svojom webovom sídle.

Momentálne nemáme žiadne voľné pracovné miesto.