Dokumenty

Zriaďovacia listina ŠZŠ Klenovec + Dodatky.pdf 428kB)

Štatút (pdf 218kB)

Organizačný poriadok (pdf 1 160kB)

Školský poriadok školy 2019-2020

Prevádzkový poriadok(pdf 353kB)

Prevádzkové poriadky odborných učební (pdf 119kB)

Rokovací poriadok ŠZŠ (pdf 85kB)

about:blankZadajte nadpis