Dokumenty

Zriaďovacia listina ŠZŠ Klenovec + Dodatky.pdf 428kB)

Štatút (pdf 218kB)

Organizačný poriadok ŠZŠ Klenovec-2020

Školský_poriadok_školy_2022-2023    

Plán_práce_2022-2023

Prevádzkový poriadok(pdf 353kB)

Prevádzkové poriadky odborných učební (pdf 119kB)

Rokovací poriadok ŠZŠ (pdf 85kB)