Súťaže

„Inovácie vo výtvarnej výchove v ŠZŠ“

Celoslovenská výtvarná súťaž s podporou Grantovej činnosti Univerzity Komenského v Bratislave – 1. kolo

Cieľ súťaže:

Zozbierať čo najviac počítačových výtvarných produktov od žiakov, ktorí navštevujú A variant, 5. – 9. ročník ŠZŠ na Slovensku.

Súťažná práca – musela byť vytvorená v grafickom editore Skicár rôznymi technikami – PC kresba, PC maľba, PC dekoratívna kompozícia, koláž (úprava naskenovaných obrazov, fotiek…), kombinované techniky a pod.

Prvé kolo súťaže: Je bez tematického zamerania (námet ľubovoľný).

Súťaž bola vyhlásená 20. 10. 2009 a aj naša škola sa do nej zapojila. Do 30. 11. 2009 bolo potrebné zaslať výtvarné produkty žiakov. A tak sa naši žiaci pustili do práce. Bolo naozaj zaujímavé sledovať ich výtvory na monitore PC. A veruže sa im aj vydarili. Výtvarné produkty sme zaslali do súťaže. 20. 1. 2010 budú vyhlásené výsledky a 22. 2. 2010 bude výstava najlepších prác.

„Čo s prebytočnými potravinami vo svete?“

– súťaž výtvarných a literárnych prác žiakov ŠZŠ na úrovni SR

Poslanie súťaže:
Hlavným cieľom a zámerom celoslovenskej súťaže je priblížiť problematiku prebytočných potravín vo svete širokej verejnosti z pohľadu umelcov špeciálnych základných škôl, poukázať na ich vnímanie, kreativitu, nápaditosť, pestrosť, rozmanitosť a nápaditosť využitia prebytočných potravín. Aktívnou činnosťou zameranou na tvorivosť žiakov prezentovanou prostredníctvom manuálnych zručností, literárnych stvárnení podporujeme rozvoj vzdelanostnej a kultúrnej úrovne žiakov ŠZŠ o poslaní a základnej myšlienke PBS v SR.

„Mesiac detskej tvorby“

– je súťaž, ktorú vyhlasuje Nadácia SPP, Združenie Korytnačky, Slovenský paralympijský výbor, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a redakcia časopisu Fifík.

Cieľ súťaže:
osloviť predovšetkým deti so zdravotným alebo mentálnym postihnutím, podnietiť ich kreativitu a estetické cítenie.
Každoročne sa zapájame do tejto výtvarnej súťaže. Nebolo inak ani tento školský rok. Žiaci vytvorili zaujímavé a pekné práce na určené témy, ktoré sme zaslali do Bratislavy. Práce budú vyhodnotené a k sviatku Mikuláša bude vernisáž výstavy v Primaciálnom paláci v Bratislave.