Rada školy pri Špeciálnej základnej škole v Klenovci

od 7.7.2020

Predseda Rady školy – zástupca pedagogických zamestnancov Mgr. Janka Mrnková
Členovia RŠ
Zástupca pedagogických zamestnancov Mgr. Denisa Mináčová
Zástupca nepedagogických zamestnancov Bc. Juliana Múčková
Zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Janka Ľuptáková
PaedDr. Kamila Strapková
Zástupcovia rodičov Viera Cibuľová
Jana Drevková