Rada školy pri Špeciálnej základnej škole v Klenovci

od 7.7.2020

Predseda Rady školy – zástupca pedagogických zamestnancov Mgr. Janka Mrnková
Členovia RŠ
Zástupca pedagogických zamestnancov Mgr. Denisa Mináčová
Zástupca nepedagogických zamestnancov Ing. Andrea Migaľová
Zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Pavol Kuka
Mgr. Janka Ľuptáková
Zástupcovia rodičov Viera Cibuľová
Jana Drevková