Verejné obstarávanie

SÚHRNNÁ SPRÁVA O PODLIMITNÝCH ZÁKAZKÁCH S HODNOTOU NAD 1000 EUR

Podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný obstarávateľ povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä:

   a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspešného uchádzača.

OBDOBIE: III. štvrťrok 2020

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1. Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 179,53 €
2. Učebnice a pracovné zošity Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 911 08 Bratislava 1 062,92 €

OBDOBIE: II. štvrťrok 2020

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1. Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 199,52 €

OBDOBIE: I. štvrťrok 2020

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1. Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 023,57 €

OBDOBIE: IV. štvrťrok 2019

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1. Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 091,67 €
2. Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 151,65 €
3. Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 663,50 €

OBDOBIE: III. štvrťrok 2019

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1. Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 094,07 €

OBDOBIE: II. štvrťrok 2019

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1. Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 148,06 €
2. Spracovanie žiadosti o NFP – Obnova ŠZŠ Klenovec – Partizánska DataTrend Services, s.r.o., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava 3 665,00 €
3. Spracovanie žiadosti o NFP – Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok DataTrend Services, s.r.o., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava 3 665,00 €

OBDOBIE: I. štvrťrok 2019

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH

OBDOBIE: IV. štvrťrok 2018

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1.  Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 069,09 €
2. Projektová dokumentácia – Obnova ŠZŠ Klenovec – Partizánska AVI Design, s.r.o.,  Javorinská 1743/25, 911 01 Trenčín 13 400 €
3. Projektová dokumentácia Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok AVI Design, s.r.o.,  Javorinská 1743/25, 911 01 Trenčín 12 000 €
4. Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 148,29 €
5. Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 907,81 €
6. Poradenstvo pri VO – Partizánska Calculus, s.r.o., Južná trieda 13, 040 01 Košice 3 325,00 €
7. Poradenstvo pri VO – Klenovčok Calculus, s.r.o., Južná trieda 13, 040 01 Košice 3 233,33 €

OBDOBIE: III. štvrťrok 2018

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1.  Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 130,29 €

OBDOBIE: II. štvrťrok 2018

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1.  Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 060,39 €
2.  Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 014,90 €
3. Zameranie a vyhotovenie dokumentácie – budova ul. Partizánska Iproject, s.r.o., Dolná 901/28,          969 01 Banská Štiavnica 2 100 €
4. Zameranie a vyhotovenie dokumentácie – budova ul. Klenovčok  Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec  2 200 €

OBDOBIE: I. štvrťrok 2018

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1. Xerox WorkCentre 5335 Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 970,00 €
2.  Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 874,91 €
3.  Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 738,43 €
4.  Učebné pomôcky (hmotná núdza)  Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec  830,00 €

OBDOBIE: IV. štvrťrok 2017

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1.  Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 986,00 €
2.  Učebné pomôcky (hmotná núdza)  Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec  802,33 €
3.  Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 856,40 €

OBDOBIE: III. štvrťrok 2017

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1.  Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 037,00 €

OBDOBIE: II. štvrťrok 2017

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1.  Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 1 101,60 €
2.   Stravné lístky  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  1 033,00 €

OBDOBIE: I. štvrťrok 2017

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1.  Učebné pomôcky (hmotná núdza)  Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec  913,00 €

OBDOBIE: IV. štvrťrok 2016

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1.  Učebné pomôcky (hmotná núdza)  Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec     899,17 €
2.  Stravné lístky  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  1 702,92 €

OBDOBIE: III. štvrťrok 2016

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1.
2.
3.

OBDOBIE: II. štvrťrok 2016

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1.
2.
3.

OBDOBIE: I. štvrťrok 2016

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1. Učebné pomôcky (hmotná núdza) Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec 926,83 €
2.
3.

OBDOBIE: IV. štvrťrok 2015

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1. Učebné pomôcky (hmotná núdza) Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec 926,83 €
2.
3.

OBDOBIE: III. štvrťrok 2015

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1. Železiarsky tovar TECHNOKOV – Jaroslav Benda, Obchodný dom, 981 01 Hnúšťa 938,31 €
2.
3.

OBDOBIE: II. štvrťrok 2015

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1.
2.
3.

OBDOBIE: I. štvrťrok 2015

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky bez DPH
1. Učebné pomôcky (hmotná núdza) Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec 1 045,80 €
2.
3.

OBDOBIE: IV. štvrťrok 2014

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky
1. Učebné pomôcky (hmotná núdza) Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec 1 045,80 €
2. Nákup školského nábytku Ing. Rudolf Mudrík OFFER Turzovka 1 158,64 €
3.

OBDOBIE: III. štvrťrok 2014

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky
1. Materiál na opravu sociálnych zariadení BAUTRADE, Hnúšťa 1 287,73 €
2. Oprava sociálnych zariadení LSM-Stav s.r.o. Hrachovo 1 300,00 €
3.

OBDOBIE: II. štvrťrok 2014

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky
1. Úsporné wc misy (projekt Ekopolis) BAU TRADE, Nám. J.Francisciho, 981 01 Hnúšťa 1 287,73 €
2.
3.

OBDOBIE: I. štvrťrok 2014

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky
1. Tvorba registratúry REGIST-SKART, s.r.o. Bratislava, pobočka Rimavská Sobota 1 286,20 €
2. Učebné pomôcky (hmotná núdza) Tibor Varga TSV PAPIER,Adyho 14, 984 01 Lučenec 1 045,80 €
3. Priemyselný tovar (projekt Hodina deťom) TECHNOKOV – Jaroslav Benda, Obchodný dom, 981 01 Hnúšťa 2 174,55 €

OBDOBIE: IV. štvrťrok 2013

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky
1. Učebné pomôcky (hmotná núdza) Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec 1 045,80 €
2.
3.

OBDOBIE: III. štvrťrok 2013

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky
1.
2.
3.

OBDOBIE: II. štvrťrok 2013

Por. č. Predmet zákazky Úspešný uchádzač Hodnota zákazky
1.
2.
3.