Deň starých rodičov

Október je už tradične známy ako „Mesiac úcty k starším“. No málokto však vie, že druhú októbrovú nedeľu slávime Deň starých rodičov. U nás v škole sme si pripomenuli tento deň s láskou a  …

Svetový deň úsmevu

Vždy prvý októbrový piatok, už od roku 1999, oslavujeme Svetový deň úsmevu. Inicioval ho pán menom Harvey Ball, ktorý  v roku 1963 nakreslil prvého usmievajúceho sa smajlíka. Sloganom tohto dňa je: „Urobte …

Deň vegetariánov

V piatok 1. októbra bol Svetový deň vegetariánov. V našej školičke sme sa rozprávali, kto sú tí vegetariáni, ako sa stravujú, ako by sme sa my stravovali, keby sme tiež boli vegetariáni. …

Envirovychádzka

V stredu 8. septembra sme s našimi žiakmi využili jeden z posledných slnečných dní, ktorý sme strávili v prírode v rámci environmentálnej vychádzky. Triedne učiteľky vo svojich triedach diskutovali so žiakmi …

Škola volá !

Milí žiaci a rodičia! Leto pomaly končí a končia sa aj prázdniny.  Vyučovanie v našej škole sa v školskom roku 2021/2022  začína vo štvrtok 2. septembra 2021  o 8.00 h. Tešíme …