Kde budem pokračovať?

Na túto otázku pri rozhodovaní Kam ďalej po základnej škole? našim žiakom možno pomohla aj návšteva  výchovného poradcu  Spojenej školy z Tornale,  ktorý prišiel predstaviť školu formou prezentácie, predstaviť im odbory, …

Karneval

Pozor, pozor práve dnes začína sa veľký ples. Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval. Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec. Poskrývaní za maskami nespoznajú seba samých. Veľkí, malí …

Deň komplimentov

Dnes je 24. január, no nie je to len obyčajná streda. V tento dátum si už od roku 1998 pripomíname Deň komplimentov. Samozrejme, že pekné veci by sme si nemali …

Fašiangové posedenie

Fašiangy, najveselšie zvyky počas roka majú pôvod v predkresťanskom období a patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. Dňa 18.1.2024 sa v KC v našej obci stretli členovia z klubu dôchodcov a spolu s deťmi z ŠKD strávili nádherné …

Fundraisingová aktivita

Dňa 18. januára sme pre rodičov a žiakov školy pripravili burzu ošatenia. Uskutočnili sme tak jednu z aktivít na získanie titulu Škola priateľská k deťom. Pomôžeme tak deťom, ktoré pomoc potrebujú, pretože …

Vianočné aktivity

Tak, ako každý rok, sme sa aj teraz tešili na Vianočnú besiedku spojenú s Vianočnou burzou, Vianočné tvorivé dielne a Vianočný turnaj v stolnom tenise. Program na Vianočnú besiedku sme nacvičovali už …