PODMANIVÉ RÓMSKE MELÓDIE

Autentický rómsky folklór je vzácnym a dodnes živým prameňom pre rómsku autorskú tvorbu. Rómsky tanec, piesne a spevy sú kultúrnym prejavom spoločenského života, citov a zvyklostí rómskeho etnika. Divadlo ROMATHAN Košice v spolupráci s OZ RODON KLENOVEC v rámci projektu UMENIE PRE DETI priniesol našim žiakom jedinečný umelecký zážitok.

ĎAKUJEME !!!

Zároveň sme sa zúčastnili aj tanečného workshopu, počas ktorého sme sa naučili základné tanečné kroky.