Svetový deň bez tabaku

31. máj je spojený so Svetovým dňom bez tabaku. Každý rok si ho pripomíname preto, aby sa zvýšilo povedomie o škodlivosti tabaku a zdravotných rizikách, ktoré s užívaním súvisia. Cieľom tohto „nefajčiarskeho dňa“ je upriamiť pozornosť na fajčenie, ktoré negatívne ovplyvňuje zdravie ľudí. So žiakmi druhého stupňa sme k tejto téme realizovali aktivity. Skupina detí vytvorila prezentáciu o rizikách fajčenia a druhí žiaci k tejto téme kreslili plagáty.