RECYKLOHRY ODMEŇOVALI

Hurá, opäť aj v tomto školskom roku sme medzi tridsiatimi piatimi najaktívnejšími školami Slovenska  v projekte Recyklohry. Získali sme Diplom za aktívny prístup k environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia v rámci projektu …

HOVORME O JEDLE 2020

Rovnako ako po iné roky, aj tento rok sme sa zapojili do súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle.    V tomto školskom roku, vzhľadom na situáciu spôsobenú COVID – 19, sme mali …

Tvoríme si v ŠKD

Vonku nám vládne pani Jeseň a snaží sa nás potešiť svojimi pestrými farbami. So sebou často prináša aj sychravé a chladné počasie. A ako najlepšie využiť voľný čas, keď ho nemôžeme s deťmi stráviť …

Príroda a my

Pekné slnečné popoludnie sme s deťmi z ŠKD využili na pobyt v prírode. Ešte pred tým, v rámci prírodovedno-environmentálnej oblasti, sme si zopakovali vedomosti o živej a  neživej prírode. Využili sme pri tom metódu pojmových …

Envirovychádzka

Slnečný piatok 11. 9. sme využili environmentálne. Od rána sme sa na vyučovaní rozprávali o dôležitosti ochrany životného prostredia a aj prírody, ako máme chrániť prírodu a neznečisťovať ju. Počas diskusie sme si …