Svetový deň zdravia

Zdravie máme iba jedno, preto by sme sa mali oň aktívne starať. Túto skutočnosť nám každoročne pripomína 7. apríl, ktorý bol vyhlásený za Svetový deň zdravia.

Motto tohtoročného Svetového dňa zdravia 2024 preto znie: Moje zdravie, moje právo. Ústrednou myšlienkou je presadzovať právo všetkých ľudí vo svete na rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a informáciám, pitnej a hygienicky vyhovujúcej vode, základným potravinám, ku kvalitnému bývaniu, k slušnému a bezpečnému pracovnému a životnému prostrediu.

So žiakmi našej školy sme tento deň podporili športovými aktivitami.