Vtáčie kŕmidlá

Cez chladné obdobie zimy myslíme na vtáčiky, ktoré si pod snehom nedokážu nájsť dosť potravy, preto sme zhotovili rôzne netradičné vtáčie kŕmidlá z rôznych odpadových materiálov. Vtáčie kŕmidlá sme trpezlivo vyrábali …

Deň bez mobilu

6. február je Svetovým dňom bez mobilu. Tento deň si pripomíname už viac ako 20 rokov a slúži ako upozornenie pre tých, ktorí trávia denne príliš veľa času používaním mobilného …

Deň ľudských práv

Problematika ľudských práv, ich ochrany a podpory sa nejakým spôsobom dotýka každého z nás. Preto si aj my na škole pravidelne pripomíname, že všetci sme sa narodili slobodní a rovnocenní, ľudské …

Červené stužky

Ako po iné roky aj tento rok sa naša škola zapojila do šestnásteho ročníka kampane Červené stužky. Našim cieľom je prostredníctvom aktivít kampane naučiť našich žiakov zaujať ten správny postoj …