Deň vody

22. 3. – DEŇ VODY u nás v škole vyzeral nasledovne:

  • rozprávali sme sa o dôležitosti vody pre život na Zemi,
  • najstarší žiaci tvorili myšlienkovú mapu k tejto téme,
  • tiež vypĺňali kvíz o vode a riešili rôzne slovné rébusy a matematické úlohy,
  • tiež sme si pozreli dokument o znečisťovaní vôd na Zemi,
  • mladší žiaci si zopakovali kolobeh vody,
  • a nakoniec sme sa vybrali nad Klenovskú priehradu.