Medzinárodný deň lesov

Medzinárodný deň lesov, ktorý sa každoročne oslavuje 21. marca, upriamuje našu pozornosť na význam lesov pre život na Zemi. Naši žiaci si v tento deň:

  • vypočuli zaujímavú prednášku o ochrane lesov,
  • pozreli si prezentáciu o živote zvierat v lese,
  • pozreli si prezentáciu o živote zvierat v lese,
  • preverili si svoje nadobudnuté vedomosti v krátkom teste
  • určovali stopy lesných zvierat,
  • určovali stromy podľa listov a plodov,
  • snažili sa určiť, čo nepatrí do lesa,
  • a hlavne sa opäť niečo nové dozvedeli.