Deň vtáctva – 1. apríl

Mesiac apríl je čas, kedy sa na Slovensko vracia najviac sťahovavých vtákov, až okolo 30 miliónov, a to hlavne z Afriky, pričom prekonávajú vzdialenosť 10 000 km. My sme si v triedach pripomenuli dôležitosť ochrany vtáctva. Čítali sme, diskutovali, tvorili sme pojmové mapy / druhy, časti tela /, vyrábali sme vtáčiu búdku, kreslili sme toho najkrajšie zafarbeného vtáčika podľa našej fantázie, ale i vtáctvo, ktoré nám behá po dvore, počúvali sme spev operencov, stavali sme puzzle aj čítali rozprávku. Všetky získané informácie sme spracovali formou plagátu.