Svetový deň úsmevu

Vždy prvý októbrový piatok, už od roku 1999, oslavujeme Svetový deň úsmevu. Inicioval ho pán menom Harvey Ball, ktorý  v roku 1963 nakreslil prvého usmievajúceho sa smajlíka. Sloganom tohto dňa je: „Urobte …

Deň vegetariánov

V piatok 1. októbra bol Svetový deň vegetariánov. V našej školičke sme sa rozprávali, kto sú tí vegetariáni, ako sa stravujú, ako by sme sa my stravovali, keby sme tiež boli vegetariáni. …

Envirovychádzka

V stredu 8. septembra sme s našimi žiakmi využili jeden z posledných slnečných dní, ktorý sme strávili v prírode v rámci environmentálnej vychádzky. Triedne učiteľky vo svojich triedach diskutovali so žiakmi …

Škola volá !

Milí žiaci a rodičia! Leto pomaly končí a končia sa aj prázdniny.  Vyučovanie v našej škole sa v školskom roku 2021/2022  začína vo štvrtok 2. septembra 2021  o 8.00 h. Tešíme …

Deň otcov

Deň otcov je sviatok, ktorým oslavujeme otcovstvo a vzdávame úctu našim „hlavám“ rodín. Dátum Dňa otcov nie je stále rovnaký, nakoľko vždy pripadá na tretiu júnovú nedeľu. Tento rok mu …

Envirovychádzka

Júnová envirovychádzka bola prijemným osviežením z kolobehu školských povinností. Zažili sme niekoľko hodín v krásnej prírode v spoločnosti kamarátov.