DEŇ SLNKA

– tento deň má upriamiť pozornosť na naše Slnko ako na udržateľný a obnoviteľný zdroj energie a jeho význam pre život na Zemi

– my sme si o význame Slnka porozprávali

– prečítali sme si „Rozprávku o hľadajúcom slniečku“

– deti s pani učiteľkou Deniskou písali rozprávky o slniečku

– malé deti kreslili slniečka pastelkami i na PC

– najstaršie deti urobili plagáty k dnešnému dňu

– a všetci sme sa obliekli do žltej farby ako „slniečka“