Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii

Ľudia sa od seba odlišujú. Je prirodzené, že každý z nás je iný, jedinečný, svojský. Napriek tomu, že každý z nás je iný, rodí sa slobodný a rovný, pokiaľ ide o jeho dôstojnosť a práva. Rasová diskriminácia nemá v spoločnosti miesto a musíme zintenzívniť úsilie o jej úplné odstránenie. Napokon otázka rasy, pohlavia, či svetonázoru je už len jednou z ďalších stránok ľudskej bytosti a jej života, ktorou sa odlišuje, či približuje voči ostatným. Tolerancia je schopnosť akceptovať a nakoniec i uznať, že  každý z nás je iný. Aj napriek zisteniu, že sa od seba odlišujeme,  je  možné žiť spolu v súlade. Tolerancii učíme aj našich žiakov a 21. marec bol opäť príležitosťou, ako rozvíjať porozumenie a vcítenie sa do odlišností a uvedomiť si vlastné predsudky.