14. kolo krajskej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy Špeciálnych základných škôl

Dňa 17.4. 2024 sa naši najlepší recitátori Simonka Radičová a Dominik Cibuľa zúčastnili 14. kola krajskej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy Špeciálnych základných škôl v Brezne. Našu školu reprezentovali v III. kategórii básňami Soľ nad zlato a Rušeň. Ich prednes bol na vysokej úrovni, o čom svedčí aj druhé miesto Simonky Radičovej.

Gratulujeme a ďakujeme Vám Simonka a Dominik