Návšteva výchovného poradcu z OUI Tornaľa

Čas nezadržteľne letí a čoskoro naši najstarší žiaci opustia brány našej školy. Čaká ich obdobie štúdia na odbornom učilišti. Zrejme už majú predstavu akým smerom by sa radi vybrali, ale dôležité je viesť ich k tomu, aby si správne uvedomovali svoje osobnostné predpoklady a schopnosti, ktoré sú veľmi dôležité pri výbere budúceho povolania. Našou snahou je rôznymi spôsobmi umožniť im správny výber vhodného učebného odboru. Pri výbere vhodného učebného odboru prišiel našim žiakom pomôcť výchovný poradca, pán Mgr. Daniš z OUI  Tornaľa. Okrem odborov a výhod štúdia na ich odbornom učilišti mal pripravenú aj prezentáciu školy, takže naši žiaci mali možnosť tak trošku  nahliadnuť do školy,  kde sa žiaci pripravujú pre povolanie murára, záhradníka a kuchára. Výber povolania je veľmi dôležitá a náročná úloha, pretože správny výber povolania pomáha človeku byť šťastný, spokojný a úspešný.