Čakajú nás prázdniny !!!

Dlho očakávaný deň je tu. Za všetkých niekoľko slov:

Veľa sme sa naučili,
stojíme tu v tejto chvíli,
plní lásky, plní vďaky
ako rozkvitnuté maky,
aby sme vám povedali,
ako sme vás radi mali.

Zato všetko, čo už vieme,
s láskou vám dnes ďakujeme.
Za tú lásku všetkých detí,
nech vám vravia naše kvety.