Návšteva dopravného ihriska

Žiaci I. stupňa  dňa 23. mája 2017 navštívili dopravné ihrisko v Hnúšti. Teoreticky sa najprv vžili do úlohy účastníkov dopravy (cyklista, chodec), oboznámil sa rôznymi dopravnými situáciami, zopakovali si dopravné značky.  Následne využili svoje vedomosti a zručnosti  i prakticky. Vyskúšali  si jazdu na bicykli podľa dopravných pravidiel a správne správanie sa chodca na komunikácii.