Deň Zeme

Zase po roku sme si pripomenuli Deň Zeme.  Nakoľko počasie vonku bolo nepriaznivé, venovali sme sa aktivitám v škole: –  pozreli sme si prezentáciu v powerpointe na tému životné prostredie a jeho ochrana, pripomenuli sme si, že nemáme odhadzovať odpadky, máme sa snažiť a učiť separovať odpad, čo je veľmi dôležité. Medzi jednotlivými triedami sme si zasúťažili o najkrajší plagát, tri najúspešnejšie boli odmenené sladkou odmenou.