Regionálne kolo športových hier žiakov špeciálnych škôl

Dňa 4. júna mali možnosť žiaci špeciálnych základných škôl príležitosť prezentovať svoje pohybové zručnosti na oblastnom kole športových hier žiakov špeciálnych škôl, ktoré tento rok organizovala ŠZŠ v Rimavskej Sobote. Všetci žiaci sa predviedli vynikajúcimi výkonmi v jednotlivých disciplínach. Žiaci našej školy neboli výnimkou a dosiahli sme nasledujúce ocenenia:

V kategórii najmladší žiačky a žiaci:

Denisa Cibuľová                    1. miesto v skoku do diaľky            2. miesto v  behu na 50 m

Adrián Cibuľa                        2. miesto v hode kriketovou loptičkou

Michal Oláh                           3. miesto v skoku do diaľky

 

V kategórii mladší žiaci:

Barnabáš Oláh                       3. miesto v  behu na 50 m

Nikolas Cibuľa                      3. miesto v  behu na 300 m             1. miesto v hode kriketovou loptičkou

V kategórii staršie žiačky:

Janka Cibuľová                      1. miesto v hode kriketovou loptičkou     2. miesto v behu na 300 m      3. miesto v behu na 60 m

V celkovom hodnotení družstiev sme získali cenné 2. miesto, čo nás veeeeeľmi potešilo.

Víťazom blahoželáme a prajeme ešte mnoho športových úspechov.