Návrat do školy – prezenčné vyučovanie

Špeciálna základná škola v Klenovci otvorila bránu školy pre žiakov 8.2.2021. Žiaci sa začali vyučovať prezenčne, čiže v škole. Po skončení jarných prázdnin pokračujeme v prezenčnom vyučovaní v škole. Podmienkou nástupu žiaka do školy je podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a preukázanie sa jedného zákonného zástupcu negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní, resp. preukázaním sa platnej výnimky z testovania. Doklad o testovaní alebo výnimky z testovania poskytuje zákonný zástupca len k nahliadnutiu triednemu učiteľovi.