Škola volá !

Milí žiaci a rodičia!

Leto pomaly končí a končia sa aj prázdniny. 

Vyučovanie v našej škole sa v školskom roku 2021/2022 

začína vo štvrtok 2. septembra 2021  o 8.00 h.

Tešíme sa na Vás.