O Jankovi Polienkovi

November sa nesie v ŠKD v znamení rozprávky. Chceli sme aj v piatok spríjemniť deťom deň, aby zabudli na pochmúrne počasie a prichystali sme pre nich divadelné predstavenie o Jankovi …

PINDŽAREN AMEN

Dňa 10. novembra 2016 sa konal Festival, spevu a hudby PINDŽAREN AMEN – Spoznajte nás v Rimavských Janovciach pod vedením manželov Horváthovcov. Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiačky našej školy. Dievčatá Sandra, …

7 divov sveta

V piatkové chladné popoludnie sme sa s deťmi v ŠKD preniesli do sveta. Spoločne sme obdivovali 7 najväčších divov sveta. Porozprávali sme sa, kde ich môžeme vidieť a čím sú jednotlivé „divy“ výnimočné. Všetkým …

Život v pohybe

„Život v pohybe“ je názov už VI. ročníka festivalu tanca, hudby a spevu, ktorý sa uskutočnil dňa 27. októbra 2016 v Kultúrnom dome v Jesenskom so zámerom podporiť talenty rómskych  detí. Sme radi, …

Tvorivé dielne

Gemersko – malohontské osvetové stredisko z Rimavskej Soboty zorganizovalo 25. októbra v Kultúrnom dome v Klenovci Tvorivé dielne, ktorých sme sa zúčastnili aj my. Formou objavovania, experimentovania a improvizovania s …

Hovorme o jedle

      V dňoch od 10. do 14. októbra 2016 sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity  „Hovorme o jedle“. Cieľom súťaže bolo vyvolávať a podporovať spoluprácu a …

Október v ŠKD

V ŠKD plánujeme deťom aktivity, ktoré sú pre ne zaujímavé, poučné a predovšetkým podporujú u nich tvorivosť a záujem zapájať sa do spoločných a individuálnych akcií.  Úzko spolupracujeme navzájom si …

ČAROVNÁ CERUZKA

Dňa 11. októbra 2016 sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili 9. ročníka  výtvarnej súťaže s názvom „Čarovná ceruzka“, ktorá sa uskutočnila v Rimavskej Seči. Hlavnou témou súťaže bol „Najkrajší kohút“. O …