Starý mobil sem! – RECYKLOHRY

Úloha Starý mobil sem! bola pre nás tiež výzvou. Úlohou bolo zbierať staré mobilné telefóny. Podarilo sa nám vyzbierať 57 mobilných telefónov, za ktoré sme dostali 570 bodov. V zbere samozrejme …

Zbieram, zbieraš, zbierame! – RECYKLOHRY

Opäť sme sa aktívne zapojili do úloh zadaných Recyklohrami. Úloha s jednoduchým názvom Zbieram, zbieraš, zbierame! nebola až taká celkom jednoduchá. Mali sme pripraviť propagačnú akciu, v ktorej by sme vysvetlili, prečo …

RODINA BEZ CIGARIET 2020

Rodina bez cigariet je výtvarná súťaž, ktorú už po deviatykrát organizuje OZ Rodina a spoločnosť.  Podstatou súťaže je vytvoriť výtvarné práce zamerané na témy: ֎ zdravý životný štýl,   ֎ ako chcem …

Milý Ježiško!

Píšeme Ti tak ako každý rok. Počas celého roka sme sa snažili počúvať nielen rodičov, ale aj naše pani učiteľky v škole. Preto si želáme, aby každý z nás niečo pekné našiel …

Deň ľudských práv na škole

Desiaty december je každoročne Dňom ľudských práv. Slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň poukazujeme na prípady ich porušovania. Žiaci si prostredníctvom práv pripomenuli, že ľudia sú slobodní …

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne V utorok, 8. decembra, nám prišli pracovníci z Gemersko-malohontského osvetového strediska z Rimavskej Soboty priblížiť jednoduché remeselné techniky. Tvorivé dielne pod ich vedením sú zamerané na rozvoj zručnosti, kreativity a fantázie …

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Tento rok sme sa rozhodli zapojiť do celoslovenskej zbierky a malým gestom potešiť na Vianoce seniorov, ktorí väčšinou nečakajú od nikoho darček. Niekoľko krabíc sme naplnili: niečím sladkým, niečím teplým, niečím …

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám bol tento rok stanovený v týždni od 19. do 23. novembra 2020. So žiakmi našej školy sme si ho pripomenuli aktivitami. Aktivite predchádzala prezentácia na danú …

Bubnovačka – aby bolo deti lepšie počuť ♥️

Tento ročník Bubnovačky je obzvlášť výnimočný kvôli momentálnej situácii zapríčinenej ochorením COVID-19. Táto nepriaznivá situácia nám priniesla karantény a pre mnohých sociálnu izoláciu. Ale zároveň nám ukázala, ako sa vieme …

Logo pre červené stužky

Naša škola sa zapojila v tomto školskom roku už do 14. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Prvou aktivitou bolo vymyslieť  a výtvarne stvárniť Logo pre červené stužky. Aj napriek tomu, že sa …

RECYKLOHRY ODMEŇOVALI

Hurá, opäť aj v tomto školskom roku sme medzi tridsiatimi piatimi najaktívnejšími školami Slovenska  v projekte Recyklohry. Získali sme Diplom za aktívny prístup k environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia v rámci projektu …

HOVORME O JEDLE 2020

Rovnako ako po iné roky, aj tento rok sme sa zapojili do súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle.    V tomto školskom roku, vzhľadom na situáciu spôsobenú COVID – 19, sme mali …