Tvorivé dielne

Princeznička na bále potratila korále.   Dnes to v našej telocvični vyzeralo, akoby sme boli všetci princezničky, ktorým sa po zemi rozsýpali korále po zemi. Pýtate sa, odkiaľ sme všetci …

Mikuláš v ŠKD

6. december je deň, na ktorý sa tešia určite všetky deti. Aj tie naše v ŠKD boli netrpezlivé a čakali, či naozaj niečo dostanú. Samozrejme. Veď detstvo je raz za život. Tak …

„Špeckovský“ Mikuláš

V piatok, 6. decembra, bolo v našej škole veselo. Od samého rána všetky deti očakávali Mikuláša. Najskôr si však očistili a na okno prichystali svoje čižmičky. A veru Mikuláš aj prišiel. A ako po …

Mikulášska vybíjaná

My, žiaci I. a III., triedy sme si zahrali vybíjanú so štvrtákmi zo „základky“. Bol to priateľský zápas, v ktorom zvíťazili obidve školy. Pýtate sa, ako sa to mohlo stať?  Všetci veríme, …

Mikulášske posedenie

V stredu, 4. decembra, naše najmenšie deti potešili členov ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Klenovci. V podobe vinšovníka, čertíka a anjelikov všetkým prítomným zarecitovali básničky o Mikulášovi a Vianociach. Zároveň náš vinšovník zavinšoval vinše a detičky …

Červené stužky

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý december, si ľudia na celom svete …

Hovorme o jedle – vyhodnotenie

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n. o. nám udelili ZLATÝ DIPLOM za aktívnu účasť v VII. ročníku súťaže „Hovorme o jedle“.  

„Čo s klimatickou krízou?“ – Recyklohry

V Recyklohrách sme opäť vyriešili úlohu: „Čo s klimatickou krízou?“ Bola to záhradkárska a zároveň aj kreatívna úloha.   V triedach sme sa rozprávali o klimatickej kríze, o ochrane životného prostredia, čo všetko treba robiť aby …

Týždeň prevencie voči drogám a drogovým závislostiam

Tretí novembrový týždeň je Európskou komisiou vyhlásený za Týždeň prevencie voči drogám a drogovým závislostiam. V našej škole si žiaci v rámci danej aktivity zahrali futbal, vybíjanú, naháňačky s loptou a množstvo iných hier. …

ŽIVOT V POHYBE

Dňa 12.11.2019 sa v Jesenskom konal IX. ročník festivalu pod názvom ,,Život v pohybe „. Tohto festivalu sa zúčastnili žiaci z 10 základných a špeciálnych škôl z okresu Rim. Sobota. …

Návšteva v Domove dôchodcov v Klenovci

Mesiac október nám prináša čaro jesennej prírody, radosť z posledných slnečných dní, ale okrem toho všetkého aj úctu k starším ľudom. Je to mesiac, kedy si viac ako inokedy pripomíname …

Mitrovanie s Agátkou

Na pozvanie z CVČ v Hnúšťa sme na konci októbra s našou Agátkou podporili detský kútik na Mitrovaní vo Veľkých Teriakovciach. V našom kútiku si detičky mohli zahrať „metlobal“, zalietať si na metle, či …

Družinári v čitateľskom kútiku

Októbrové slniečko príjemne hrialo. Po dobrom obede sme sa s deťmi z ŠKD rozhodli stráviť popoludnie s knihami. Využili sme na to čitateľský kútik a obľúbené knihy pre deti z našej školskej knižnice. Deti si …