Športová olympiáda

V rámci Svetového dňa Pohybom ku zdraviu sme v našej škole usporiadali naozajstnú športovú olympiádu. Všetky deti súťažili v štyroch športových disciplínach – beh na 60 metrov, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou/granátom …

Deň Slnka

Kam nechodí Slnko, tam chodí lekár.(Slovenské príslovie) V stredu 3. mája sme si pripomenuli Medzinárodný deň Slnka. Vyhlasuje ho UNEP – United Nations Environment Programme (Environmentálny program, spojených národov). Slnko je naša najbližšia hviezda, ktorá svojím žiarením vytvára …

Deň Zeme

V piatok sme si pripomenuli významný deň Deň Zeme (22. 4.), ktorý si každoročne pripomíname. Deň Zeme je ekologický sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopad ničenia životného prostredia. Mali by …

Deň Rómov

8. apríl 1990 – deň, odkedy si každý rok pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Pripomíname si význam, bohatosť a históriu ich kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia. Ich cieľom …

Beseda s preventistkou

Dňa 19. apríla sa v našej škole uskutočnila beseda s pani kpt. Mgr Lenkou Lásovou, ktorá do našej školy zavítala v tomto školskom roku už tretíkrát. Žiakom vysvetlila problematiku Bezpečne na internete a …

Svetový deň zdravia

Dňa 7.4.2023 sme si pripomenuli Svetový deň zdravia. Našim cieľom bolo zrealizovať so žiakmi pohybové aktivity na vonkajších športoviskách alebo v prírode. Keďže tento deň pripadol na veľkonočné prázdniny, so žiakmi …

Svetový deň vtáctva

1. apríl ako Svetový deň vtáctva. História tohto dňa siaha až do čias rakúsko-uhorskej monarchie, kedy po prvýkrát v roku 1900 slovenský prírodovedec Oto Herman zasvätil prvý apríl vtákom. Je to …

Deň učiteľov

Naša školička je plná mladých talentov. Vo sviatočný deň všetkých učiteľov mali žiaci šancu a priestor svoj talent ukázať. Počas celého týždňa sa pripravovali na prekvapenie pre svojich učiteľov. Zostavili …

Ponožková výzva

21. marec je Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň nie je vybraný náhodou. Je symbolom zhluku 3 chromozómov na 21. chromozómovom páre, ktoré spôsobujú Downov syndróm. Od roku 2006 si …