Hurá, prázdniny!

Prišiel posledný deň v škole a my nevieme, čo skôr.  Či máme smútiť za kamarátmi, alebo  mať radosť z vysvedčení alebo, a to je asi to najnajnaj, sa máme tešiť …

Envirovychádzka

Posledné slnečné dni v škole sme využili na envirovychádzku. Naša vychádzka bola smerom do Pavlínky, pozorovali sme krásnu prírodu, počúvali vtáčiky. Menší žiaci, ale aj tí väčší, si dali preteky …

Triedny výlet

My, žiaci I. a II. triedy sme dostali pozvanie od našich „mešterkíň“ J. Neprezradíme Vám kde, skúste uhádnuť podľa fotiek, ale prezradíme Vám, čo sa nám najviac páčilo   . „Mne sa …

Dopravné ihrisko Hnúšťa

V dňoch 14. 6. a 17. 6. 2019 si naši žiaci aj napriek nepriaznivému počasiu oprášili vedomosti o dopravných značkách a potrebnej výbave cyklistov. Jazdu na bicykli deti zvládli úspešne, aj keď …

Deviataci na výlete

Blíži sa koniec školského roka, žiaci už počítajú dni do začiatku letných prázdnin. No sú aj takí žiaci, ktorí počítajú dni, koľko krát ešte prídu do školy a potom už nie. …

Deň matiek

„Mama, mamka, mamička, maminka, mamulienka“ a ešte rôznymi ďalšími spôsobmi a vyznaniami napísané to najkrajšie slovo na svete v prácach žiakov II. stupňa v našej škole. Všetky tieto opisy mamičiek výtvarne doplnili …

Beseda s detskou lekárkou

V piatok, 7. júna, sa žiaci I. stupňa zúčastnili besedy s detskou lekárkou. Toto stretnutie bolo výnimočné v tom, že pani doktorka Prokopová si naše detičky pozvala priamo do jej ambulancie. Tam im …

Spomienkové športové dopoludnie s členmi ZO SZPB

Základná organizácia zväzu protifašistických bojovníkov má v našej obci dlhoročnú tradíciu. Skladá sa z  členov, ktorí mali svojich blízkych priamymi účastníkmi v boji proti fašizmu a zo sympatizantov.  Žiaci a pedagógovia našej školy …

MDD v ŠKD

1.jún sa niesol aj v ŠKD v znamení sviatku všetkých detí na svete. Pani vychovávateľky Mirka a Hanka pripravili deťom prekvapenie v podobe oslavy ich sviatku. Porozprávali sa s deťmi …

Európsky futbalový týždeň v našej škole

V dňoch od 25. mája až do 2. júna bola naša škola zapojená do projektu venovanému práve dievčatám a najpopulárnejšej kolektívnej hre – futbalu. 19. ročník Európskeho futbalového týždňa Špeciálnych olympiád  …

Svetový deň bez tabaku

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvolila pre tohtoročný Svetový deň bez tabaku heslá – Nedovoľ, aby ti tabak vzal dych a Zvoľ zdravie, nie tabak. Aj v tomto duchu sme sa so žiakmi …