Deň otcov

Deň otcov je sviatok, ktorý oslavuje otcovstvo a pripomína úlohu otcov vo výchove detí, rovnako ako ich postavenie v spoločnosti. V mnohých krajinách vrátane Slovenskej republiky sa Deň otcov oslavuje …

Dopravné ihrisko

Boli sme tam v piatok. Na dopravnom ihrisku sme sa bicyklovali. Pán policajt nám ukazoval dopravné značky. Išli sme tam  autobusom. Išlo nás 9 detí a 2 pani učiteľky. Boli sme aj …

Obchodovanie s ľuďmi

Podľa odhadov medzinárodných organizácií sa ročne stáva obeťami obchodovania s ľuďmi na celom svete približne 700 tisíc až 2 milióny osôb.  Jedná sa pritom o vážne porušovanie ľudských práv. Bežne je za obchodovanie s ľuďmi …

Medzinárodný deň detí

Tohtoročný Deň detí bol opäť plný radosti, zábavy a detského smiechu VĎAKA zamestnancom obecného úradu, základnej školy, materskej školy, špeciálnej základnej školy, dobrovoľnému hasičskému zboru, organizácii drobnochovateľov, poľovníkom a policajnému …

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň bez tabaku, sme si so žiakmi našej školy, pripomenuli 31. mája 2022. V rozhovore sme pozornosť upriamili na škodlivé a smrteľné následky tabakových výrobkov a nepriameho pôsobenia cigaretového dymu. K danej téme, …

Deň Afriky

Deň Afriky, v minulosti známy skôr ako Deň oslobodenia afrických krajín, je stanovený na dátum výročia založenia Africkej únie na 25. mája 1963. Oslavuje sa nielen na africkom kontinente, ale …

Medzinárodný deň mlieka

17. 5. 2022 bol Medzinárodný deň mlieka, ktorý sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej …