Envirovychádzka

V stredu 8. septembra sme s našimi žiakmi využili jeden z posledných slnečných dní, ktorý sme strávili v prírode v rámci environmentálnej vychádzky. Triedne učiteľky vo svojich triedach diskutovali so žiakmi …

Škola volá !

Milí žiaci a rodičia! Leto pomaly končí a končia sa aj prázdniny.  Vyučovanie v našej škole sa v školskom roku 2021/2022  začína vo štvrtok 2. septembra 2021  o 8.00 h. Tešíme …

Deň otcov

Deň otcov je sviatok, ktorým oslavujeme otcovstvo a vzdávame úctu našim „hlavám“ rodín. Dátum Dňa otcov nie je stále rovnaký, nakoľko vždy pripadá na tretiu júnovú nedeľu. Tento rok mu …

Envirovychádzka

Júnová envirovychádzka bola prijemným osviežením z kolobehu školských povinností. Zažili sme niekoľko hodín v krásnej prírode v spoločnosti kamarátov.

DOPRAVNÉ IHRISKO

V utorok 15. 6. 2021 sme boli na dopravnom ihrisku v Hnúšti. Pán policajt nám hovoril o kolobežkách, bicykloch, prilbách, značkách. Bolo nám veľmi dobre a samozrejme sme boli aj na „zmrzke“.                                                                                  …

Deň Afriky

Medzinárodný deň Afriky sa oslavuje v deň výročia dnes už neexistujúcej Organizácie africkej jednoty, ktorá je hlavným motívom spoločného sviatku Afričanov a oslavy kontinentu sa spoločnou minulosťou a nádejami. Tento deň sa pripomína …

Pohybom ku zdraviu

Pravidelná pohybová aktivita má veľký význam u detí, pričom je vhodné ich viesť k primeranému pohybu už od útleho veku, čím sa vytvárajú správne návyky aj v dospelosti. Vzhľadom na zvýšenie potreby …