DEŇ SLNKA

– tento deň má upriamiť pozornosť na naše Slnko ako na udržateľný a obnoviteľný zdroj energie a jeho význam pre život na Zemi – my sme si o význame Slnka …

Tanečný maratón

DEŇ TANCA (29.4.) – posolstvom dňa je oslava tanca, zjednotenie jeho všetkých foriem, zvýraznenie jeho schopnosti spájať ľudí rôznych národností a kultúr, prekročiť kultúrne a etnické bariéry a sprostredkovať bohatstvo …

ROMA TALENT

V piatok 26. 4. 2024 sa v Kokave konalo  kultúrne podujatie pre deti a mládež ktoré organizoval  Vladimír Sendrei s Janka Sendrei. Na toto podujatie boli pozvané aj naše dievčatá …

Husľový kľúčik

Dňa 25. apríla 2024 sa v ŠZŠ v Banskej Bystrici konalo krajské kolo speváckej súťaže Husľový kľúčik. Žiaci zo špeciálnych škôl súťažili v piatich kategóriách. Našu školu reprezentovala žiačka Simonka Radičová, ktorá súťažila …

DEŇ NARCISOV

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sme sa do tejto zbierky zapojili aj my, vďaka dobrovoľníkom, ktorí navštívili našu školu. Pripnutím žltého narcisu na hruď …

14. kolo krajskej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy Špeciálnych základných škôl

Dňa 17.4. 2024 sa naši najlepší recitátori Simonka Radičová a Dominik Cibuľa zúčastnili 14. kola krajskej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy Špeciálnych základných škôl v Brezne. Našu školu reprezentovali v III. kategórii …

Zelený certifikát

Zelený certifikát a logo od spoločnosti SEWA sme získali za odovzdaný elektroodpad a/alebo použité batérie v roku 2023. Tento dokument je potvrdením, že naša škola pristupuje zodpovedne k ochrane životného …