Svetový deň mlieka v školách

Svetový deň mlieka v školách sa slávi vždy poslednú stredu v septembri. Jeho cieľom je upozorniť žiakov na význam a dôležitosť konzumácie mliečnych výrobkov.

V našom záujme je tiež podporovať zdravé stravovacie návyky žiakov v našej škole a zvýšiť ich  povedomie o dôležitosti správnej výživy. V rámci integrovaného tematického vyučovania na I. stupni naši najmladší žiaci plnili rôzne úlohy a vykonali aktivity, ktoré mali prispieť k uvedomeniu si potreby mlieka pre náš život. Za domácu úlohu sme mali prísť oblečení v “niečom“ bielom, pretože mlieko je biele. Túto úlohu sme zvládli a mohli sme plniť ďalšie. Okrem ochutnávky mlieka a mliečnych výrobkov sme sa s kravičkou vybrali po „stopách mlieka“, pričom sme si aj zaspievali a zatancovali. Plnili sme rôzne úlohy z pracovného listu, hernými aktivitami sme si zopakovali a napodobnili zvieratká, ktoré nám „dávajú“ mlieko. V diskusii sme sa dozvedeli aké pokrmy s použitím mlieka varia doma. A to už i nám tiekli slinky, a tak sme si uvarili puding so šľahačkou, ktorý nám veéľmi chutil. Aj takýto zaujímavý môže byť deň mlieka.