DEŇ NARCISOV

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sme sa do tejto zbierky zapojili aj my, vďaka dobrovoľníkom, ktorí navštívili našu školu. Pripnutím žltého narcisu na hruď …