Svetový deň zdravia (WHO)

7. apríl je Svetovým dňom zdravia (World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948.

Svetový deň zdravia má každoročne vyhlásenú aj svoju tému. Tento rok sú témou zdravotné sestry a zdravotnícky personál. Práve táto téma zviditeľňuje prácu zdravotných sestier a celého zdravotníckeho personálu. V súčasnosti sú to práve oni, ktorí stoja spolu s lekármi v popredí o starostlivosť nášho zdravia.

Je však nevyhnutné, aby sme sa o svoje zdravie starali v prvom rade my. Aj keď sú brány školy zatvorené, niektorí žiaci si tento deň pripomenuli aj v domácom prostredí a nakreslili, čo je nevyhnutné robiť práve teraz, aby sme chránili nielen seba ale aj iných.