DEŇ SLNKA

– tento deň má upriamiť pozornosť na naše Slnko ako na udržateľný a obnoviteľný zdroj energie a jeho význam pre život na Zemi – my sme si o význame Slnka …

Tanečný maratón

DEŇ TANCA (29.4.) – posolstvom dňa je oslava tanca, zjednotenie jeho všetkých foriem, zvýraznenie jeho schopnosti spájať ľudí rôznych národností a kultúr, prekročiť kultúrne a etnické bariéry a sprostredkovať bohatstvo …