Deň ľudských práv na škole

Desiaty december je každoročne Dňom ľudských práv. Slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň poukazujeme na prípady ich porušovania. Žiaci si prostredníctvom práv pripomenuli, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Cieľom aktivít, ktoré sme zorganizovali na našej škole v rámci Dňa ľudských práv, bolo hovoriť o ľudských právach, uvedomiť si, že všetky deti majú svoje práva ale aj povinnosti a poznať súvislosti medzi právami a povinnosťami. Okrem toho, že sme so žiakmi hovorili o ich právach, pripomenuli sme si v duchu ľudských práv aj povinnosti detí v rodine ale aj v škole. Naši žiaci diskutovali, kreslili a robili rôzne aktivity, ktorými  sa snažíme učiť žiakov získať úctu k ľudským právam, ku kultúrnej identite svojej,  ale aj iných, vzájomne si porozumieť a akceptovať sa.