Zbieram, zbieraš, zbierame! – RECYKLOHRY

Opäť sme sa aktívne zapojili do úloh zadaných Recyklohrami. Úloha s jednoduchým názvom Zbieram, zbieraš, zbierame! nebola až taká celkom jednoduchá. Mali sme pripraviť propagačnú akciu, v ktorej by sme vysvetlili, prečo je odovzdanie starého mobilu dobré riešenie pre našu prírodu.

Rozhodli sme sa, že vytvoríme plagát, ktorý potom predstavíme svojim spolužiakom ako rovesnícke vzdelávanie. Plagát s názvom Nezahadzuj mobil, recykluj, ochrániš prostredie! vytvorili žiaci 6. ročníka. Žiaci ho zhotovili z vlastnoručne nakreslených mobilných telefónov, ale aj z vystrihnutých obrázkov mobilných telefónov. Na internete vyhľadávali, prečo je dôležité odovzdať starý mobil do zberu, aké nebezpečné je vyhadzovanie starých mobilných telefónov do komunálneho odpadu. Získané informácie použili na tvorbu plagátu.

Žiaci zistili, že:

Starý mobilný telefón je elektronický odpad a do bežného komunálneho odpadu určite nepatrí. Obsahuje ťažké kovy, ich zlúčeniny a toxické látky, ktoré sa na skládke začnú v priebehu času uvoľňovať do okolitého prostredia. Ak sa takto stretne pár miliónov nefunkčných zariadení dochádza ku kontaminácií pôdy a aj vody.

Ekologická likvidácia nepoužívaných, starých alebo nefunkčných mobilných telefónov je dnes dostupná, jednoduchá a rýchla.

Zariadenie môžete odniesť do zberného dvora alebo predajne, kde ste ho pôvodne kúpili. Následne bude postúpené na ekologickú recykláciu. Drahé kovy a ďalšie suroviny obsiahnuté v komponentoch sa využijú opätovne vo výrobe, napr. pri tvorbe šperkov.

Likvidácia starých telefónov, keď:

telefón je príliš starý, starší viac ako 10 rokov,
telefón je nefunkčný, nedá sa zapnúť,
telefón bol v kontakte s kvapalinou,
telefón má viditeľné hlboké škrabance, praskliny,
telefón nesie veľmi výrazné stopy používania.

Za splnenie úlohy sme dostali 250 bodov.

Ďakujeme!