Uspeli sme v 9. ročníku výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet 2020

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet, ktorú už po deviatykrát organizovalo OZ Rodina a spoločnosť. V termíne od 15.1. 2021 do 15.2.2021 prebiehalo internetové hlasovanie, do ktorého sa opakovane mohol zapojiť každý, kto má Facebook. Tentokrát, pre žiakov našej školy, dopadlo hlasovanie úspešne.

V celoslovenskej internetovej súťaži sme dosiahli nasledovné umiestnenie: 35. miesto: Diana Radičová, počet hlasov: 197 36. miesto: Dominika Cibuľová. Počet hlasov: 197 37. miesto: Ľubomír Radič, počet hlasov: 196 39. miesto: Nikoleta Cibuľová, počet hlasov: 193

Menovaným žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy.