Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9. – 30.9. Nabáda ľudí k zdravšiemu  a aktívnejšiemu životnému štýlu. Je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe.

Tento rok prebiehal už 7. ročník, do ktorého sme sa opäť ako škola aktívne zapojili a to rôznymi športovými aktivitami. Na multifunkčnom ihrisku sme si zahrali futbal a vybíjanú. Zasúťažili sme si v preťahovaní lanom, v štafetovom behu a žiaci si zahrali aj stolný tenis. Počas všetkých športových aktivít bolo našim cieľom nabádať žiakov k pohybu a zdravému životnému štýlu a zdôrazňovať dôležitosť pohybu na fyzické a duševné zdravie.