Svetový deň umývania rúk

Každoročne si 15. októbra pripomíname Svetový deň umývania rúk. V súčasnej pandemickej situácii  naberá Svetový deň umývania rúk a dezinfekcia omnoho väčší a dôležitejší rozmer. My sme spolu so žiakmi vyšších ročníkov pripravili plagáty o tom, ako správne postupovať pri umývaní rúk, kedy by sme si mali umývať ruky a ako správne použiť dezinfekciu. Zahrali sme sa na superhrdinov a navštívili mladších spolužiakov, ktorým starší žiaci názorne ukázali, ako správne postupovať pri umývaní a dezinfekcii rúk. A tak sa starší žiaci zahrali na humanitárnych pomocníkov, aby svojich mladších kamarátov naučili, ako si správne umývať ruky, čo je jeden z najlacnejších, najjednoduchších a najdôležitejších spôsobov, ako zabrániť šíreniu vírusov.