Svetový deň behu

Chceli sme aj my osláviť Svetový deň behu. Návod bol jednoduchý, dali sme sa do pohybu. Beh je najrozšírenejšia a najobľúbenejšia športová aktivita ktorá  patrí k najprirodzenejšiemu pohybu človeka. Svetový deň behu  založil bežec Bill McDermott s cieľom podporiť boj proti chudobe vo svete. Keďže nám počasie prialo, zabehali si naši žiaci vo vonkajšom prostredí, ale mali pripravenú aktivitu aj v triedach. Išlo o jednoduchý cvik, kačaciu chôdzu, v ktorej si žiaci zasúťažili na čas. Touto akciou sme si pripomenuli nielen Svetový deň behu, ale aj to, že aktívny pohyb je pre naše telo dôležitý.