3. máj – Deň Slnka

Tento deň vyhlasuje UNEP – United Nations Environment Programme

(Environmentálny program, spojených národov)
„Kam nechodí Slnko, tam chodí lekár.“
(Slovenské príslovie)

Aj slniečko má svoj deň. Pre nás je to zásobáreň tepla a dobrej nálady. Deň zaliaty slnečným jasom je krajší, plný optimizmu. Zdá sa nám, že v taký deň sa nám všetko určite vydarí.
Máme radi slnečné rána, teplé slnečné dni a v neposlednom rade Slnko inšpiruje mnohých básnikov a spisovateľov.
Slnko je naša najbližšia hviezda, ktorá svojím žiarením vytvára podmienky života organizmov na Zemi. Slnko sa zrodilo takmer pred 5 miliardami rokov z plynového oblaku tvoreného vodíkom, héliom a prachom.

3. máj je deň určený nielen na pripomenutie významu a dôležitostí Slnka, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia, odborných činností a pozorovaní v oblasti slnečnej fyziky.
Práve v tento deň sme si aj my v škole pripomenuli dôležitosť slniečka, pozreli sme si prezentáciu, vypočuli zaujímavosti o slnku a potom sme nakreslili rôzne slniečka.