Didaktické hry v prírode a jarné účelové cvičenie 

Tak ako každoročne, aj tento rok sme v škole absolvovali didaktické hry v prírode s mladšími žiakmi a jarné účelové cvičenie so staršími žiakmi. Zopakovali sme si vedomosti z požiarnej ochrany, zo zdravotnej prípravy – prvá pomoc a praktický nácvik masáže srdca, vedomosti z dopravnej výchovy a z ochrany prírody. Nechýbalo ani preverenie telesnej zdatnosti žiakov – žiaci si zahrali vybíjanú na ihrisku. Zažili sme pekný slnečný deň plný zábavy a príjemných spoločných chvíľ.