Envirovychádzka

V piatok 16. septembra sme využili krásny slnečný deň a strávili sme ho v prírode v rámci environmentálnej vychádzky.

Najskôr sme v triedach hovorili o tom, ako sa príroda na jeseň mení a pripravuje na zimný spánok. Porozprávali sme sa aj o potrebe ochrany prírody a  životného prostredia.

No a potom nasledovala časť, na ktorú sa všetky deti každoročne tešia – výroba šarkana.

Niektorými sme si vyzdobili našu školu a ostatné šarkany si deti vzali so sebou na vychádzku.

Nasledovala naháňačka so šarkanmi po lúkach, ktoré sa konečne po suchom lete prebrali a zelenajú sa.

Listy, kvety, šípky, konáriky aj trnky sme využili na tvorbu triednych minimálne trojmetrových šarkaniskov.

Prežili sme nádherný jesenný deň.